Zawiadamiamy Członków i sympatyków Towarzystwa Ogrodniczego
o spotkaniu opłatkowym z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, na które zaprasza kapelan ogrodników O. Fulbert. Odbędzie się ono
w piątek, dnia 21 stycznia 2011 o godz. 17 w bazylice O.O. Bernardynów .

Wizyta TO w ogrodzie Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, lipiec 2010

Wizyta TO w Lusławicach, lipiec 2010 r.

PLANY NA ROK 2011: