DZIAłALNOść KLUBU DOM I OGRóD W 2009 R.

STYCZEń
Udział w spotkaniu opłatkowym
LUTY
15.02 Wernisaż wystawy "Maszkarada" Klubu Florystycznego TO - udział w wernisażu
KWIACIEń
Spotkanie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zwierzyniec"
24-26.04 Wiosenna Wystawa Ogrodnicza - porady dot. pielęgnacji roślin ozdobnych na stoisku TO

MAJ
16.05 zaprosił nas pan Adam Uznański do swojego Ogrodu - parku w Brzoskwini k. Krakowa, zwiedzanie, omawianie planów rozbudowy.
Wyjazd do Goczałkowic na wystwę "Zieleń dla wszystkich"
CZERWIEC
10.06. Zwiedzanie śródmiejskich ogrodów krakowskich: Ogrodu Mehoffera, przy ul. Krupniczej, Ogrodu podwórkowego przy ul. Karmelickiej i ogrodu na dachu budynku Herbewa przy ul. Słowackiego (zdjęcia - podstrona relacje)
14.06 - udział i pomoc w organizacji XXV pielgrzymki ogrodników polskich na Jasną Górę
LIPIEC
Letnie zwiedzanie ogrodu p. M. Niedzielin w Czarnochowicach, 
zwiedzanie ogrodu braci Kapiasów w Goczałkowicach.

zobacz zdjęcia z ogrodów Kapiasów autorstwa barbary Błaszczyk

PAźDZIERNIK

2-4 pomoc w orgnizacji i obsłudze stoiska Towarzystwa Ogrodniczego na XXX Jesiennej Wystawie Ogrodnictwa
8.10. 2009
 odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego UJ, oprowadzała nas Pani mgr inż. Maria Uzarowicz (Główna Ogrodniczka) oraz mgr inż. Dorota Wróbel (rośliny tropikalne).

zobacz zdjęcia
plan Ogrodu Botanicznego

GRUDZIEń
14 grudnia zorganizowaliśmy zwiedzanie wystawę storczyków w storczykarni Ogrodu Botanicznego dla członków TO.

Działalność klubu "Dom i ogród" w roku 2008 - sprawozdanie