Kontakt

 

Klubem kieruje Teresa Pawłowska, tel. pryw.: (12) 294-09-42
lub 606685817
Mail: te.pawlowska@gmail.com

Działalność klubu:

Klub "Dom i ogród" skupia osoby zainteresowane sztuką ogrodową współczesną i dawną. W Klubie spotykamy się kilka razy do roku, zwiedzamy ciekawe obiekty ogrodowe i gospodarstwa szkółkarskie.