Jak wstąpić do Klubu Florystycznego TO:

1. Nasz Klub jest częścią Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie - aby wstąpić do Klubu trzeba należeć do TO, lub zapisać się i uiścić składkę (pełna opłata 60 zł za rok, ulgowa -30 zł dla studentów i emerytów)

2. Konieczne są zdolności plastyczne, kreatywność i znajomość podstaw florystyki. Branżowe egzaminy i dyplomy nie są wymagane.

3. Istotnym warunkiem jest gotowość poświecenia czasu i sił oraz pomoc w organizacji naszego wspólnego uczestnictwa w wystawach i innych wydarzeniach.

WARSZTATY:

Klub Florystyczny nie prowadzi obecnie florystycznych kursów zawodowych; pokazy i warsztaty dla chętnych będą każdorazowo ogłaszane W AKTUALNOSCIACH.

Cele i środki działania KLUBU FLORYSTYCZNEGO

* propagowanie współczesnej florystyki,
* kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez propagowanie kompozycji florystycznych, wykonywanych według zasad florystycznych i zgodnie z współczesnymi trendami,
* podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności członków poprzez uczestnictwo w warsztatach, pokazach, wykładach itp., odbywających się zarówno w ramach działalności KLUBU, jak i poza nim,
* wymiana informacji, umiejętności, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami KLUBU.

KLUB FLORYSTYCZNY chce realizować swoje cele przez:

* udział w wystawach i wydarzeniach florystycznych,
* organizowanie
pokazów, konkursów i warsztatów,
* utrzymywanie kontaktu z pokrewnymi instytucjami w kraju i zagranicą,