Aby skontaktować się z nami:

Joanna Kongstad, tel. 507-067-058, klub.florystyczny @ tokrakow.pl

O finanse dba: Małgorzata Kozak, 506 199 243; malgorzatakozak@o2.pl

SKŁADKI

Klub Florystyczny Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie utrzymuje się w głównej mierze z dobrowolnych składek na potzreby klubu (zapowiadamy, gdy tak się dzieje) oraz ze składek, które płacą członkowie Towarzystwa, także my. Nie musimy więc przypominać o obowiązku płacenia na bieżąco składek, które wynoszą 60 zł rocznie, a dla emerytów i studentów 30 zł.

Legitymacje członkowskie TO dają darmowy wstęp do Ogrodu Botanicznego w roku, za który skaładki są zapłacone.

Przypominamy numer konta:

PKO Bank Polski 09 1020 2906 0000 1302 0158 9613, Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie