Osiągnięcia i działalność Klubu "Orchidea"

  • Klub zrzesza miłośników i kolekcjonerów storczyków z terenu Małopolski
  • Dwa razy do roku urządza wystawy storczyków w powiązaniu z wystawami Ogrodniczymi Krakowie
  • Organizuje wyjazdy na wystawy w kraju i za granicą

VI Wystawa Storczyków Kraków 31 IX - 2 X
VII Wystawa Storczyków 12-14 V 2006