CZŁONKOSTWO W TO

Członkiem Towarzystwa Ogrodniczego może zostać każda osoba dorosła.

SKŁADKI

Przypominamy Państwu o obowiązku płacenia na bieżąco składek, które wynoszą 60 zł rocznie, a dla emerytów 30 zł. Bardzo prosimy o uregulowanie zaległości. Składki członkowskie są naszym jedynym dochodem. W upływającym roku zostały wydrukowane legitymacje członkowskie. Warunkiem ich otrzymania jest bieżące uregulowanie składek. Przypominamy numer konta:

PKO Bank Polski 09 1020 2906 0000 1302 0158 9613

Legitymacje zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków, w pierwszym kwartale 2011 r.