Działalność Towarzystwa Ogrodniczego

Celem Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie jest przyczynianie się do rozwoju ogrodnictwa polskiego, popieranie prac badawczych i pogłębianie wiedzy fachowej oraz popularyzacja nauki wśród członków stowarzyszenia i w społeczeństwie. Obowiązujący statut TO.

Stowarzyszenie realizuje te zadania przez:

• działalność odczytową, wykładową i dyskusyjną,
• organizowanie konferencji naukowych i kursów fachowych,
• prowadzenie ośrodka fachowej informacji,
• organizowanie wystaw, pokazów ogrodniczych i konkursów,
• utrzymywanie kontaktu z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą
• działalność wydawniczą i współpracę z innymi wydawnictwami w dziedzinie upowszechniania literatury fachowej. W planach Towarzystwa jest prowadzenie fachowej biblioteki,dostępnej dla członków TO

Dla realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Poniżej zdjęcia ze stoiska TO na XXXII Jesiennej Wystawie Ogrodnictwa w Krakowie, 1-3.X.2010