Od kilku lat w ramach Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie istnieją Kluby prowadzące działalność ukierunkowaną na rozwój i popularyzację jakiejś szczególnej dziedziny ogrodnictwa i zrzeszające członków zainteresowanych daną specjalnością:

Klub Orchidea, skupiający miłośników i kolekcjonerów storczyków z Małopolski, kierowany przez Panią Grażynę Siemińską, email: g.sieminska@chello.pl, tel. 691-093-857

Klub Florystyczny, którego celem jest propagowanie współczesnej florystyki.
e-mail: klub.florystyczny/at /tokrakow.pl

Klub "Dom i ogród", skupiający osoby zainteresowane sztuką ogrodową współczesną i w ujęciu historycznym.