Zarząd Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie

Prezes mgr inż. Andrzej Nowak, kom. 602109050
Zastępca mgr inż. Tadeusz Morstin
Sekretarz mgr inż. Jadwiga Łuczkowska
Skarbnik mgr inż Teresa Pawłowska
Członkowie Zarządu:
mgr inż. Piotr Grel
  inż. Tomasz Niemczewski


mgr Joanna Kongstad


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Stanisław Murzyn

mgr inż. Maria Niedzielin

Barbara Nowakowska
  Anna Pociecha
Sąd koleżeński:

Danuta Szust

mgr inż. Krystyna Wiśniewska

Mirosław Tokarz
 
 
NIP: 945-20-49-699